Zákupy

Zákupy

Znalecký mykologický a stavebně technický průzkum tesařské konstrukce krovu - posouzení stavu stropních trámů, návrh mechanické a chemické sanace, návrh konstrukční ochrany, včetně výkazu výměr.

Posouzení stavu stropních konstrukcí v odkrytých sondách do podlahy půdního prostoru.

Grafické vyznačení stavu dřevěných prvků do půdorysu konstrukce krovu.

Laboratorní mykologická analýza vzorků dřeva odebraných z prvků konstrukce krovu - určení rodů dřevokazných hub, podílejících se na destrukci dřeva a určení jejich životaschopnosti.

Laboratorní chemická analýza vzorků dřeva odebraných z prvků konstrukce krovu - určení povrchových hodnot pH dřeva.

 

« zpět na výpis