Praha 3 - Žižkov

Praha 3 - Žižkov

Stavebně biologický a technický průzkum stavu dřevěných prvků tesařské konstrukce krovu se zaměřením na výskyt dřevokazných škůdců, vad, poruch a poškození dřeva, posouzení jakostního stavu dřeva, návrh sanačních, konstrukčních a dlouhodobě preventivních opatření.

Schematická zakreslení půdorysu objektu a vazeb krovu. Grafické vyznačení lokalizovaných vad do půdorysu konstrukce krovu.

Výkaz výměr pro mechanickou a chemickou sanaci, a pro tesařské opravy konstrukce krovu.

« zpět na výpis