Němčice

Němčice

Stavebně biologický a technický průzkum dřevěných prvků přístupné části konstrukce krovu, se zaměřením na stav, vady a poruchy konstrukčního dřeva způsobené dřevokaznými škůdci, posouzení jakostního stavu dřeva tesařských konstrukcí, návrh sanačních, konstrukčních a dlouhodobě preventivních opatření.

Grafické vyznačení lokalizovaných vad dřevěných prvků krovu do půdorysu konstrukce krovu.

Výkaz výměr pro tesařské opravy a sanaci konstrukce krovu.

« zpět na výpis