Liberec

Liberec

Stavebně biologický a technický průzkum stavu dřevěných prvků tesařské konstrukce krovu se zaměřením na výskyt dřevokazných škůdců, vad, poruch a poškození dřeva, posouzení jakostního stavu dřeva, návrh sanačních, konstrukčních a dlouhodobě preventivních opatření.

Laboratorní analýza vzorků dřeva – určení dřevokazných hub. Chemická analýza – určení hodnot pH dřeva.

Vytvoření lokálních sond k prvkům krovu skrytým pod stávající podlahou půdního prostoru.

Grafické vyznačení lokalizovaných vad do půdorysu konstrukce krovu.

Výkaz výměr pro mechanickou a chemickou sanaci, a pro tesařské opravy konstrukce krovu.

« zpět na výpis