Krásný Les

Krásný Les

Provedení stavebně biologického a technického posouzení stavu dřevěných prvků konstrukce krovu, posouzení jakostního stavu dřeva, návrh sanačních, konstrukčních a dlouhodobě preventivních opatření.

Grafické vyznačení lokalizovaných vad dřevěných prvků krovu do půdorysu konstrukce.

Výkaz výměr pro tesařské opravy, mechanickou, chemickou a konstrukční ochranu konstrukce krovu.

« zpět na výpis