Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří

Stavebně biologický a technický průzkum dřevěných prvků konstrukce krovu a střešního pláště, posouzení jakostního stavu dřeva a návrh sanačních a konstrukčních opatření.

Grafické vyznačení lokalizovaných vad dřevěných prvků do půdorysu konstrukce krovu.

Výkaz výměr pro sanaci a tesařské opravy konstrukce krovu.

Laboratorní mykologická analýza vzorků dřeva odebraných z prvků konstrukce krovu.

« zpět na výpis